Hệ thống báo cháy

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ FM-200 (HFC-227ea)

20

Chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thiết bị báo cháy, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa, lắp đặt đầu báo khói, đặt đặt đầu báo nhiệt, hochiki, nohmi, Nittan, GST, Chung mei, Yunyang, Horing, Bosh, honeywell notifier ... Hệ thống chữa cháy bột Foam, chữa cháy khí N2, chữa cháy FM 200, chữa cháy Kidde

Hệ thống chữa cháy bằng khí Nitơ NN100/NN100 Package EX

20 new

Chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thiết bị báo cháy, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa, lắp đặt đầu báo khói, đặt đặt đầu báo nhiệt, hochiki, nohmi, Nittan, GST, Chung mei, Yunyang, Horing, Bosh, honeywell notifier ... Hệ thống chữa cháy bột Foam, chữa cháy khí N2, chữa cháy FM 200, chữa cháy Kidde

Bình bột chữa cháy BC 4kg MFZ4

10 new

Chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thiết bị báo cháy, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa, lắp đặt đầu báo khói, đặt đặt đầu báo nhiệt, hochiki, nohmi, Nittan, GST, Chung mei, Yunyang, Horing, Bosh, honeywell notifier ... Hệ thống chữa cháy bột Foam, chữa cháy khí N2, chữa cháy FM 200, chữa cháy Kidde

Nút kéo khẩn cấp địa chỉ HochikiDCP-AMS-KL

0 new

Chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thiết bị báo cháy, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa, lắp đặt đầu báo khói, đặt đặt đầu báo nhiệt, hochiki, nohmi, Nittan, GST, Chung mei, Yunyang, Horing, Bosh, honeywell notifier ...

Nút ấn báo cháy địa chỉ Hochiki DCP-AMS

0

Chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thiết bị báo cháy, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa, lắp đặt đầu báo khói, đặt đặt đầu báo nhiệt, hochiki, nohmi, Nittan, GST, Chung mei, Yunyang, Horing, Bosh, honeywell notifier ...
 

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki FireNET Hochiki 2/4 Loop

6 new

Chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thiết bị báo cháy, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa, lắp đặt đầu báo khói, đặt đặt đầu báo nhiệt, hochiki, nohmi, Nittan, GST, Chung mei, Yunyang, Horing, Bosh, honeywell notifier ...

 

Trung tâm báo cháy hochiki FireNET Plus

8 new

Chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thiết bị báo cháy, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa, lắp đặt đầu báo khói, đặt đặt đầu báo nhiệt, hochiki, nohmi, Nittan, GST, Chung mei, Yunyang, Horing, Bosh, honeywell notifier ....

TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HOCHIKI FireNET 6/8Loop

10 new

Chuyên cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thiết bị báo cháy, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa, lắp đặt đầu báo khói, đặt đặt đầu báo nhiệt, hochiki, nohmi, Nittan, GST, Chung mei, Yunyang, Horing, Bosh, honeywell notifier ....

 « Previous 1 2 Next »