Nguyên lý hoạt động hệ thống sưởi ấm bằng bức xạ nhiệt

Sơ đồ hệ thống làm mát bằng bức xạ thương mại điển hình này minh họa hai kiểu lắp đặt: ADV Group (Kiểm soát nhiệt độ lõi bê tông) ở tầng trên và kết cấu tấm lót trong chuẩn với thanh cách nhiệt ở tầng dưới. Đường dẫn nạp từ nguồn năng lượng có màu đỏ, đường trở về màu xanh.