Nguyên lý làm nóng và mát bằng hệ thống năng lượng mặt trời Hydronic

 
 
01. Bộ nồi hơi làm nóng nước khi bộ năng lượn mặt trời không có năng lượng.
02. Bộ chữa nước cung cấp cho hệ thống
03. Bộ trung tâm phân phối điều tiết hệ thống.
04. Bộ điều khiển trung tâm hệ thống.
05. Bộ làm lạnh bằng bức xạ nhiệt.
06. Ống làm nóng bằng bức xạ nhiệt.
07. Bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời.
08. Bộ cung cấp nước ấm tắm.